4. Mariusz Masłosz

4. Mariusz Masłosz

Rada Miejska Wrocławia (Okręg nr 1)

Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn-Grabiszynek, Nadodrze, Kleczków

Mariusz Małosz, wrocławski działacz społeczny związany między innymi z Koalicją Wrocławska Ochrona Klimatu. Mieszka we Wrocławiu od 15 lat. W ramach swojej działalności społecznej zajmował się pisaniem projektów uchwał, organizacją wydarzeń oraz współtworzył strategię rozwoju Wrocławia. Jego celem w działalności społecznej i politycznej jest wsłuchiwanie się w głos i potrzeby mieszkańców.

Priorytety

  1. Stworzenie bezpiecznej infrastruktury rowerowej na osiedlu Gajowice, przede wszystkim przy ul. Kruczej, jako tras dojazdowych do LO VII
  2. Rewitalizacja osiedli Nadodrze i Kleczków dostosowana do potrzeb mieszkańców
  3. Czysta woda w potoku Grabiszynka