Wybory Samorządowe: Koalicja Obywatelska prezentuje swoje postulaty w kwestii Ochrony Przyrody

Wybory Samorządowe: Koalicja Obywatelska prezentuje swoje postulaty w kwestii Ochrony Przyrody

28 marca, Koalicja Obywatelska dla Wrocławia zorganizowała konferencję prasową dotyczącą ochrony przyrody. Kandydaci do Rady Miejskiej przedstawili szereg postulatów dotyczących ochrony lokalnej przyrody, zwiększenia lesistości aglomeracji a także edukacji ekologicznej w placówkach podległych samorządom.

Konferencję rozpoczął Robert Suligowski, lider listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Miejskiej w okręgu nr 6 witając zebranych i przedstawiając wizję Miasta Ogrodu, Wrocławia gdzie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do dobrodziejstw przyrody.  

“Miasto Ogród to miasto jakie chcielibyśmy mieć, to miasto które jest przyjazne dla wszystkich, grup wiekowych: dla młodych, dla ludzi w średnim wieku, dla seniorek i seniorów ale też dla naszych braci i sióstr mniejszych, dla zwierząt dziko żyjących i dla zwierząt domowych”  

Druga głos zabrała Agnieszka Dusza, kandydatka z okręgu nr 4 miejsce 7, liderka projektu Zielona Sieć Rowerowa, która w szczególności skupiła się na potrzebie zwiększenia ilości a także modernizacji miejskich dróg rowerowych by stanowiły one prawdziwą alternatywę dla transportu samochodowego w mieście. Dodatkowo, Dusza podkreśliła wagę ogrodów i sadów miejskich, które pełnią rolę centr społeczności lokalnej, a także promują zdrową żywność wśród mieszkańców.  

Do ogrodów nawiązała Ola Sawicka Green, kandydatka z ramienia Zielonych w okręgu nr 4 miejsce 5, w odniesieniu do potrzeby doświadczenia przyrody w ramach edukacji ekologicznej postulowanej przez Koalicję Obywatelską.  

“Nie ma lepszego miejsca by nasze dzieci odkryły, zrozumiały i pokochały naturę niż natura sama w sobie. Dzieci muszą jej doświadczać (...) dzisiaj proponuje państwu kompleksowy czteroetapowy program edukacji ekologicznej już dla najmłodszych w  szkołach i przedszkolach podlegających miastu.” Sawicka Green zaznaczyła również potrzebę zwiększania świadomości konsumenckiej wśród dzieci i rodziców, i zapowiedziała współpracę z organizacjami i inicjatywami wspierającymi świadome dla klimatu postawy konsumenckie takie jak Roślinna Szkoła czy Suwerenna Żywność.  

Do dostępności natury w mieście odniósł się również Igor Wójcik, lider listy KO w okręgu nr 1. Kandydat zapewnił o woli politycznej KO i konieczności zaprzestania polowań na terenach miejskich i podmiejskich w bezpośrednim sąsiedztwie domów i budynków mieszkalnych, a także o planach koalicjantów by zapewnić bezpieczeństwo i dobrobyt zwierzętom na terenie aglomeracji wrocławskiej. Wójcik zapowiedział min bezpłatne czipowanie i sterylizacje/kastracje psów i kotów miasta i docenienie pracy opiekunów bezdomnych zwierząt w miescie.  

Przeciwko betonozie w mieście wypowiedział się Jakub Janas (okręg 5 pozycja 6). Janas podkreślił potrzebę odbetonowienia miasta i zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu na ten cel. Program BetonOff miałby być współtworzony z mieszkańcami tak by to wrocławianie i wrocławianki sami decydowali o priorytetach pracy miasta w tym zakresie.  

Do potrzeby zwiększenia i ochrony terenów zielonych odniósł się również Michał Kwiatkowski, kandydat z okręgu 3 miejsce 3, podkreślając pracę już wykonaną w tej kwestii przez Rady Osiedlowe, które niestety nie zostały wdrożone przez miasto w poprzedniej kadencji rady miasta. Kwiatkowski zapewnił mieszkańców o chęci Koalicji Obywatelskiej do ochrony cennych przyrodniczo terenów miejskich zidentyfikowanych przez mieszkańców miasta i organizacje pozarządowe, ustanawiania pomników przyrody i ochrony rzek miasta poprzez zaprzestanie betonowania ich koryt.  

O sprawczości w ochronie przyrody i zwiększaniu miejsc zielonych w mieście mówiła Izabela Duchnowska, kandydatka z okręgu nr 1 miejsce 3. Duchnowska zapewniła o motywacji i doświadczeniu całej drużyny Koalicji Obywatelskiej do działania na rzecz ochrony przyrody w mieście 

“Przyjazny i zielony Wrocław to priorytet. To, co chcemy zmienić, to jest zasada "niedasizmu". U nas da się, jest to moja osobista zasada od lat. Jesteśmy dla was, pamiętajcie, jesteśmy drużyną współpracy i działamy dla mieszkańców.”  

Po niej, głos zabrał Krystian Adamski, kandydat z okręgu 4 miejsce 6, który skupił się na inicjatywie Zielonego Klina Południa Wrocławia obejmującego tereny Jagodna, Wojszyc i Ołtaszyna. A ostatni wystąpił Marcin Rotuski, również z okręgu nr 4 miejsce 7, który podkreślił szansę na sfinansowanie zmian przedstawionych przez przedmówców z funduszy Krajowego Planu Odbudowy, Europejskich Funduszy Strukturalnych tj Funduszu Spójności i Sprawiedliwej Transformacji, a także z grantów wojewódzkich i regionalnych.  

Postulaty Koalicji Obywatelskiej dla Wrocławia w kwestii ochrony środowiska:  

  1. Zwiększymy lesistość Wrocławia w ciągu 5 lat z 7,5 % na 10 %. Zaczniemy od zalesienia Południowego Klina Wrocławia i obszaru przy Nowych Żernikach. Utworzymy sieć nowych parków. Park lub las nie dalej niż 15 minut piechotą od domu. 
  2. Utworzymy w porozumieniu z sąsiednimi gminami Zielony Pierścień Wrocławia – obszar lasów, łąk i mokradeł wytyczający naturalne granice Wrocławia. 
  3. Utworzymy Fundusz Przeciwko Betonozie – rozszczelnimy i zazielenimy miejskie wyspy ciepła, sadząc drzewa krzewy, zazieleniając torowiska, tworząc woonerfy i organizując parki kieszonkowe. 
  4. Utworzymy 25 nowych terenów chronionych zgodnie z postulatami Wrocławskiej Ochrony Klimatu. 
  5. Zaprzestaniemy betonowania cennych łąk, dolin rzecznych i obrzeży lasów. Zaprzestaniemy wyprzedaży zadrzewionych działek. Każdą sprzedaż poprzedzi przyrodniczy audyt. Wprowadzimy ochronę w planie ogólnym i planach miejscowych, zakazując grodzenia i odcinania obszarów leśnych, nadrzecznych i przyrodniczo cennych. Zrenaturyzujemy część koryta Ślęzy na terenie Wrocławia, umożliwiając jej rozlewanie się.  
  6. Wdrożymy we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Środowiska ws. ustanawiania pomników przyrody. Wysłuchamy wniosków mieszkańców i przyrodników i obejmiemy ochroną wrocławskie stare drzewa i aleje przydrożne. 
  7. Wyrzucimy myśliwych z Wrocławia. Nie dla obwodów łowieckich na terenie miasta. 
  8. Obejmiemy ochroną Rodzinne Ogrody Działkowe. Będziemy zachęcać do ich udostępniania mieszkańcom na wzór Gajowic, w zamian za dotacje celowe. Założymy nowe ogrody społeczne, sady, jagodniki i inne ogrody jadalne. 
  9. Wyprowadzimy edukację przyrodniczą i klimatyczną z sal lekcyjnych na łąki, do lasów i nad rzeki. Zapewniając atrakcyjne i dopasowane do potrzeb nowoczesności materiały i metody nauczania. 
  10. Wprowadzimy program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych we Wrocławiu, obejmujący m.in. nieodpłatne chipowanie i kastrację/sterylizację psów i kotów. Zapewnimy należyte wsparcie i szacunek opiekunom zwierząt dziko-żyjących we Wrocławiu, w tym pomoc w odławianiu, ubezpłodnieniu i dostarczeniu karmy.