Piotr Drzewiecki

Piotr Drzewiecki

Kandydat do Europarlamentu z okręgu nr 12, obejmującego województwa opolskie i dolnośląskie.

Nr 7, lista Koalicja Obywatelska / Zieloni.

Fizyk atmosfery, lat 49, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista zatrudniony w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym, w Zakładzie Modelowania Atmosfery i Klimatu. 

Współtworzył najważniejsze serwisy internetowe poświęcone atmosferze w Polsce, dotyczące prognozowania pogody, jakości powietrza i klimatu:

imgw.pl

ios.edu.pl/jakosc-powietrza

klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal

Więcej o mojej działalności zawodowej

W przeszłości rozwijałem modele numerycznych prognoz pogody, m.in. z zastosowaniem bezpośrednich technik pomiarowych w chmurach konwekcyjnych, w oparciu o lotniczą aparaturę pomiarową pochodzącą z europejskiego programu naukowo-badawczego EUFAR.

Obecnie zajmuję się komunikacją treści naukowych. Efekty pracy zespołu Instytutu Ochrony Środowiska, w którym jestem zatrudniony, można znaleźć w portalu Klimada, stanowiącym bazę rzetelnej wiedzy na temat zmiany klimatu w Polsce. Dane pochodzące z Instytutu zasilają także portal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze.gios.gov.pl i stanowią podstawę dla corocznej oceny jakości powietrza oraz narażenia na zanieczyszczenie atmosferyczne dla obszarów województw i największych ośrodków miejskich.

Bardziej szczegółowe informacje na temat mojego profilu zawodowego dostępne są również w portalu LinkedIn.

Aktywności prośrodowiskowe na co dzień

Rzetelna wiedza i edukacja we współczesnym bardzo złożonym świecie, to ważne wyzwania wobec narastającego kryzysu środowiska, dlatego działam wielowymiarowo na rzecz idei zrównoważenia rozwoju. Angażuje się w kształtowanie relacji między człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą. Moim celem jest komunikowanie i przekazywanie wiedzy o środowisku, skutkach ingerencji człowieka w przyrodę przy jednoczesnym wyrabianiu dobrych praktyk prośrodowiskowych.

Jestem entuzjastą aktywności sportowych w otoczeniu przyrodniczym (skialpinizm, wspinaczka) oraz międzynarodowym przewodnikiem górskim UIMLA i wykorzystuję moje doświadczenia z pracy zawodowej w tym obszarze, dla skutecznego lokowania praktyk dotyczących ochrony środowiska i idei szacunku dla przyrody, której jesteśmy częścią.

Aktywnie uczestniczę w lokalnych inicjatywach, szczególnie gorąco pozdrawiam kolektyw TrashHero we Wrocławiu. Namawiam wszystkich do czynnego włączenia się w nasze akcje społecznego zbierania śmieci i dbania o przyrodę w mieście.

Pozdrawiam również mieszkańców Kozanowa, dzielnicy Wrocławia, w której mieszkam. Energia i ruch społeczny, powstający w obronie hali sportowej K69 jest przykładem, że społeczeństwo obywatelskie działa, a głos mieszkańców ma konkretny wpływ na decyzje podejmowane przez miasto.

Partia Zieloni i moje priorytety w kampanii do Europarlamentu

Jestem członkiem Zarządu Regionu Dolnośląskiego Partii Zieloni, która jest częścią Europejskiej Partii Zielonych oraz globalnego ruchu proekologicznego. Naszym programem na wybory europejskie są postulaty zawarte w Zielonym Manifeście, którego polską wersję można znaleźć tutaj.

Działamy na rzecz klimatu i dążymy do 100% udziału OZE w miksie energetycznym w 2040 r. Przywracamy naturalny stan środowiska i chronimy bioróżnorodność. Chcemy zapewnić Wspólnocie Europejskiej zdrową i wolną od pestycydów żywność w uczciwych cenach, przystępne cenowo mieszkania oraz dobre miejsca pracy i sprawiedliwe wynagrodzenia. Ważna jest dla nas silna i zjednoczona Europa, która chroni demokrację i fundamentalne prawa człowieka oraz zapewnia pokój i bezpieczeństwo.

Moje priorytety to czyste powietrze i ochrona klimatu, dzięki niskoemisyjnym oraz odnawialnym źródłom energii, a ponadto wprowadzenie ukierunkowanych na wymierne korzyści dla społeczeństwa legislatyw europejskich, w zakresie poszerzania swobodnego dostępu do przyrody i ochrony prywatności w czasach pogłębiającej się cyfryzacji, oraz przede wszystkim w obszarze rozwiązań prawnych na rzecz polepszenia jakości powietrza, którym wszyscy na co dzień oddychamy.

Powiedz STOP populizmowi i dezinformacji.

Głosuj na Piotra DRZEWIECKIEGO!

„Kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstością”, Owidiusz.

"Popularyzacja rzetelnej wiedzy naukowej i postaw prośrodowiskowych to dziesięciolecia wspólnego wysiłku”, Społeczeństwo Obywatelskie.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE, PROSZĘ O ZASUBSKRYBOWANIE MOICH SOCIAL MEDIA!

Priorytety dla Europy
ZIELONY I SPOŁECZNY ŁAD DLA EUROPY Rozpoczniemy ogromny plan inwestycyjny o wartości co najmniej 200 miliardów euro rocznie, aby chronić ludzi i planetę. Plan ten zapewni wszystkim środki do życia i zbuduje dobrze prosperującą gospodarkę. Inwestycje zostaną przeznaczone na rozbudowę transportu publicznego i obniżenie cen biletów, umieszczenie paneli słonecznych na
Eurowybory2024 - Dolnośląscy Zieloni
Działamy na rzecz klimatu i dążymy do 100% udziału OZE w miksie energetycznym w 2040 r. Przywracamy naturalny stan środowiska i chronimy bioróżnorodność. Chcemy zapewnić Wspólnocie Europejskiej zdrową i wolną od pestycydów żywność w uczciwych cenach, przystępne cenowo mieszkania oraz dobre miejsca pracy i sprawiedliwe wynagrodzenia. Ważna jest dla nas silna i zjednoczona Europa, która chroni demokrację i fundamentalne prawa człowieka oraz zapewnia pokój i bezpieczeństwo.