1. Robert Suligowski

1. Robert Suligowski

Rada Miejska Wrocławia (Okręg nr 6)

Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Kuźniki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Robert Suligowski - z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu w Uppsali. Z zawodu radca prawny. Z zamiłowania ekolog. Współzałożyciel Komitetu Społecznego Ratujmy Las Mokrzański. Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica. Od lat zaangażowany w ochronę przyrody, dobrostanu zwierząt i jakość transportu zbiorowego we Wrocławiu.

Priorytety

  1. Budowa nowej szkoły podstawowej na Nowych Żernikach, aby uczniowie nie musieli dojeżdżać na do SP 19 na Pilczyce oraz, aby odciążyć przeludnione leśnickie szkoły
  2. Budowa dużego basenu ze strefą rekreacyjną na Leśnicy  
  3. Organizacja Centrum Aktywności Lokalnej na Stabłowicach
  4. Rewitalizacja historycznego centrum Leśnicy. Remont elewacji, urządzenie strefy usług, handlu i kultury na ul. Średzkiej, remont podwórek i przylegających ulic. Utworzenie nowego skweru