Wrocławscy Zieloni prezentują swój program dla kobiet

Wrocławscy Zieloni prezentują swój program dla kobiet

7 marca Zieloni we Wrocławiu przedstawili swój program dla kobiet pt. “Zielona Alternatywa dla Wrocławianek”. Konferencję rozpoczął Robert Suligowski - współprzewodniczący wrocławskich Zielonych oraz lider listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Miejskiej w okręgu nr 6 - “Kobiety zawsze były w partii Zielonych na pierwszym miejscu, mieliśmy parytety zanim zaczęto głośno mówić o parytetach płci. (...) my na poziomie samorządu musimy myśleć o prawach kobiet i zapewniać ich dobrostan poprzez działania lokalne takie jak dostęp do świadczeń medycznych czy bezpieczeństwo”

Jako pierwsza postulaty przedstawiła Aleksandra Sawicka Green - członkini Zielonych i kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Rady Miejskiej Wrocławia (OW 4, miejsce 5). Sawicka Green zapewniła, że Zieloni będą kontynuować Wrocławski Plan Równości, ale rozszerzą go o kwestie równości płac w miejscach pracy podległych miastu oraz wprowadzą parytety na stanowiskach dyrektorskich w urzędzie miasta oraz spółkach miejskich. Dodatkowo, odniosła się do kwestii dostępu do kluczowych świadczeń zdrowotnych ogłaszając zapowiedź Miejskiego Programu Polityki Zdrowotnej zapewniającego wysoki standard opieki okołoporodowej dla wszystkich Mieszkanek Wrocławia. 

"Doceniamy zmiany do jakich w ostatnich latach doszło np. w szpitalu na Brochowie, jednak to wciąż za mało, by wrocławianki mogły “rodzić po ludzku” dlatego we współpracy z kadrą medyczną, ale też organizacjami pozarządowymi polepszymy standardy opieki okołoporodowej. Chcemy między innymi zapewnić kompleksową opiekę psychologiczną dla kobiet w ciąży i podczas połogu. Statystycznie co piąta matka doświadcza depresji poporodowej, nasz program będzie temu przeciwdziałać poprzez dostępność terapii nie tylko w szpitalu ale też po powrocie do domu." kończąc Aleksandra Sawicka Green odniosła się do grudniowej zapowiedzi Lewicy w sprawie gabinetu 24/7. 

O planach na stworzenie 24/h gabinetu ginekologicznego we Wrocławiu słyszymy od 2018, wciąż nie znamy miejsca ani daty otwarcia a dostępność do fachowej porady medycznej jest kluczowa dla bezpieczeństwa i komfortu wrocławianek. Czas działać! Jeżeli gabinet ginekologiczny 24/7 bez klauzuli sumienia nie powstanie, to obiecujemy, że my go otworzymy jeszcze w ciągu tego roku! - zadeklarowała kandydatka Zielonych. 

Do powszechnej, refundowanej opieki ginekologicznej w każdym powiecie odniósł się również Marcin Adamcewicz - kandydat Zielonych do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (miejsce 9). 

Adamcewicz zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia dostępu do świadczeń medycznych i antykoncepcji, a w szczególności antykoncepcji awaryjnej, w mniejszych ośrodkach i na wsi: - Postulowaliśmy i postulujemy gabinet ginekologiczny 24/7 bez klauzuli sumienia w każdym powiecie! Adamcewicz przedstawił również postulat “Zielonego koszyka dla przyszłej mamy”, czyli zielone zamówienia publicznego. Zgodnie z tym postulatem samorząd zapewniałby kobietom w ciąży raz w tygodniu koszyk ekologicznych warzyw i owoców zakupionych u lokalnych rolników.

Tymczasem, Aneta Dukszto, kandydująca w okręgu 3 z miejsca 5 skupiła się w swojej wypowiedzi na kwestii bezpieczeństwa kobiet. Dukszto przywołała tragiczne wydarzenie z Warszawy: “Wszyscy wiemy, co się stało w zeszłym tygodniu w Warszawie i nie chcemy żeby się to powtórzyło. Jednak żeby tak się nie stało, Miasto musi oferować programy przeciwdziałania przemocy. (...) by wszystkie kobiety wiedziały co mają robić gdy czują się w zagrożone, a także co my mamy robić gdy jesteśmy świadkiem takiej sytuacji”.  Dukszto odniosła się również do problemu braków kadrowych w Straży Miejskiej, która pracuje jedynie do godziny 22 i zapewniła zmianę priorytetów budżetu miasta, tak by bezpieczeństwo mieszkańców było należycie dofinansowane.

Poniżej pełna lista priorytetów Zielonych w kwestii zapewnienia równości, bezpieczeństwa, dostępu do świadczeń medycznych oraz dobrobytu Wrocławianek: 

  1. Rozbudowa Wrocławskiego Planu Równości Płci, czyli plan działania na rzecz eliminacji nierówności płci we Wrocławiu, poszerzony o kwestie równości płac i dostępu do pozapłacowych benefitów takich jak szkolenia czy premie; 
  2. Wprowadzenie parytetów płci na stanowiskach dyrektorskich w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz w spółkach miejskich;
  3. Priorytetyzacja obszarów dotyczących kobiet w ramach ustalania budżetu miasta;
  4.  Wprowadzenie miejskiego programu polityki zdrowotnej zapewniającej wysoki standard opieki okołoporodowej dla wszystkich mieszkanek Wrocławia;
  5. Otwarcie miejskiego gabinetu ginekologiczny bez klauzuli sumienia działający 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;
  6. Wzmocnienie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  7. Zapewnienie równego udziału płci w podziale środków miasta na sport amatorski i zawodowy.