Wrocławscy Zieloni prezentują swoją alternatywę dla transportu

Wrocławscy Zieloni prezentują swoją alternatywę dla transportu

14 marca odbyła się konferencja prasowa Zielonych pt. “Zielona Alternatywa dla transportu”. Zielone Kandydatki i Kandydaci do Rady Miejskiej, Sejmiku Wojewódzkiego i Rady Powiatu przedstawili swoje postulaty dotyczące Szybkiej Kolei Miejskiej, Wrocławskiego Programu Tramwajowego, nowej polityki biletowej, bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerów w mieście oraz powiecie a także dobrego dojazdu i parkowania samochodów.

Konferencję rozpoczął Robert Suligowski - współprzewodniczący wrocławskich Zielonych oraz lider listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Miejskiej w okręgu nr 6. Suligowski zaprezentował sztandarowy projekt wrocławskich Zielonych czyli Bilet 365 zezwalający na nieograniczone korzystanie z transportu publicznego w mieście przez okrągły rok. Wyraził również nadzieję na współpracę z wrocławskimi przedsiębiorcami, którzy mogliby do swoich pakietów benefitów pracowniczych dodać ofertę biletów komunikacji miesięcznej i tym samym sposobem nie tylko zapewnić bezpieczny i komfortowy dojazd do biur swoim zespołom a także zwiększyć społeczną odpowiedzialność swojego biznesu. Miasto zdaniem Suligowskiego miałoby wspierać takich przedsiębiorców poprzez obniżenie kosztów długoterminowych biletów grupowych. 

Wiele firm zapewnia swoim pracownikom różnego rodzaju pakiety na wiele innych rzeczy, na komunikację zbiorową nie. My chcemy, żeby MPK Wrocław tysiące biletów sieciowych sprzedawało w ramach właśnie pracowniczych benefitów. 

Po Robercie głos zabrała Aleksandra Sawicka Green - członkini Zielonych i kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Rady Miejskiej Wrocławia (OW 4, miejsce 5), która skupiła się na kondycji wrocławskich tramwajów i autobusów miejskich. 

“Jako Zieloni, obiecujemy dokonać wszelkich starań by transport we Wrocławiu był sprawny, dostępny i nowoczesny, by tramwaje i autobusy miały wydzielone pasy i nie stały w korkach. Pozyskamy pieniądze z KPO na rozbudowę Wrocławskiego Programu Tramwajowego i wybudujemy tramwaje na Jagodno, Ołtaszyn, Muchobór Wielki i Psie Pole.”. Sawicka Green odniosła się również do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pieszych:

“Chcemy by Wrocław był miastem dla ludzi, by można było się po nim dobrze poruszać, rozumiemy że wielu z nas potrzebuje dojechać samochodem do miasta ale chcemy symbiozy między kierowcami i pieszymi. Wiele razy nie mogłam przejechać z wózkiem po chodnikach miasta bo były blokowane przez samochody, ale wiem też że praktycznie brakuje miejsc do parkowania dlatego będziemy dążyć do zwiększenia stref Park & Drive by parkować było gdzie ale też by dało się komfortowo poruszać po mieście.” zaznaczyła. 

Zieloni dużą wagę przypisują również do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w aglomeracji Wrocławia, co miałoby między innymi wynikać z poprawy jakości i dostępności ścieżek rowerowych. Maciej Słobodzian, kandydat do Rady Miasta Wrocławia z listy Koalicji Obywatelskiej (Okręg nr 7 miejsce 4) stwierdził: 

“Wrocław potrzebuje nowej polityki rowerowej. Polityki opartej na nowych standardach inwestycji rowerowych i rygorystycznego nadzoru nad nimi, jasnego harmonogramu inwestycji do 2030 roku oraz stabilnego finasowania na poziomie 30 milionów zł rocznie. Tylko w  ten sposób możemy skończyć z fuszerką we Wrocławiu oraz scalić system dróg rowerowych.

Wtórował mu Tomasz Duda, kandydat do Rada Powiatu Wrocławskiego z listy Koalicji Obywatelskie (Okręg nr 1 - Długołęka) dodając do problemu miasta perspektywę gmin podmiejskich. 

“Musimy zadbać o budowę ścieżek pieszo rowerowych wzdłuż wszystkich dróg powiatowych, tak aby samochód nie był jedynym bezpiecznym środkiem transportu między sąsiednimi miejscowościami.” zaznaczył. Tomasz Duda odniósł się również do kwestii koordynacji transportu kolejowego w aglomeracji wrocławskiej zaznaczając potrzeby ponad 65 tysięcy osób codziennie przyjeżdżających do Wrocławia samą koleją. 

“Rozwiązanie problemów komunikacyjnych we Wrocławiu nie jest możliwe bez ścisłej współpracy z gminami i powiatami otaczającymi Wrocław, dlatego proponowany przez Zielonych system Szybkiej Kolei Miejskiej musi od początku obejmować swoim zasięgiem tzw. małą aglomeracja wrocławska, a docelowo także sąsiednie miasta takie jak Wołów, Oleśnica, czy Oława”. 

Do problematyki transportu kolejowego na terenie województwa odniósł się również Marcin Adamcewicz - kandydat Zielonych do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (miejsce 9). 

"Będę zabiegał o przyśpieszenie modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego, rozpoczniemy budowę Szybkiej Kolei Miejskiej w aglomeracji wrocławskiej” Kandydat zwrócił też uwagę na problem dostępności połączeń kolejowych na terenie województwa, w szczególności odnosząc się do niedawno zamkniętej relacji kolejowej Wrocław-Nysa. Dodatkowo, Adamcewicz zadeklarował swoje stanowisko w sprawie rozbudowy autostrady A4.

Jako Radny nigdy nie zgodzę się na rozbudowę autostrady A4 inną, niż tą w starym śladzie. Nowy ślad to rozwiązanie szkodliwe dla ludzi i środowiska"

Kończąc Aleksandra Sawicka Green ogłosiła początek serii spotkań z wyborcami zapraszając mieszkanki i mieszkańców Wrocławia a także powiatu wrocławskiego do rozmów ulicach i w parkach gdzie kandydaci chętnie przedstawią swoje postulaty i zasięgną opinii wyborców w sprawach dla nich ważnych. 

Poniżej pełna lista priorytetów Zielonych w kwestii zrównoważonego transportu miejskiego: 

  1. Szybka Kolej Miejska w aglomeracji wrocławskiej
  2. Dostępne, komfortowe i niezawodne tramwaje i autobusy 
  3. Nowa Polityka Biletowa - bilet 365
  4. Wrocław przyjazny pieszym - Wrocławski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  5. Rowerowy Wrocław ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż dróg powiatowych 
  6. Parkowanie w strefach park & drive oraz zwiększenie kompetencji Rad Osiedlowych w kwestii zarządzania parkowaniem.